Premis Perniagaan

Selain kafetaria, premis perniagaan lain juga disediakan di Desasiswa Bakti Permai untuk kemudahan penghuninya. Antara premis perniagaan yang terdapat di sini adalah:
.
fotostat .. kedai