Rumah Keluarga Pelajar Ijazah Tinggi

H06, H07
 

H67

k67a

--

k67b

k67c

k67d

H09, H011, H012

H912

k91112a

k91112b

k91112c

k91112d

H18,H19 single

H1819

k1819as

k1819bs

k1819cs

k1819ds

H18,H19 Double

k1819a

k1819b

k1819c

k1819d

 

Penginapan Unit Rumah Keluarga adalah terhad kerana terdapat 60 unit sahaja.

Permohonan perlu dibuat awal dan ianya "First Come First serve" basis. Sebarang permohonan perlu dilakukan melalui Unit Perumahan & Penginapan Universiti (UPPU). Permohonan juga boleh dibuat dengan mengisi borang permohonan penginapan yang boleh dimuat turun di laman sesawang UPPU.