Bilik Mesyuarat

Kami turut menawarkan perkhidmatan penyewaan bilik mesyuarat untuk kegunaan pelajar IPTA, pelajar IPTS, pelajar sekolah, dan organisasi luar. Bilik mesyuarat kami boleh memuatkan 20 orang pada satu-satu masa. Kelengkapan yang terdapat ialah:


i.    LCD projektor dan skrin
ii.    Kerusi
iii.    Meja

IMG_5251 - IMG_5252


Kadar Sewa Harian


Bil. Tempoh Kadar
1. 4 jam pertama RM 85.00
2. 4 hingga 8 jam RM 170.00
3. 8 jam ke atas RM 255.00

Untuk keterangan lanjut sila hubungi:
Puan Salmiah Ismail
H10, Pejabat Desasiswa Bakti Permai,
11800 USM, Pulau Pinang.
Tel: 04 653 3192
Faks: